SAKRAMENTY

Sakramenty

Według Katechizmu Kościoła Katolickiego „Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją” (KKK 1131).

Sakramenty Nowego Prawa zostały ustanowione przez Chrystusa. Jest ich siedem: chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, sakrament święceń i małżeństwo. Sakramenty te obejmują wszystkie etapy i wszystkie ważne momenty życia chrześcijanina: sprawiają narodzenie i rozwój chrześcijańskiego życia wiary, uzdrowienie i dar posłania. Widać w tym pewne podobieństwo, jakie istnieje między etapami życia naturalnego a etapami życia duchowego (KKK 1210).


Chrzest Święty

„Kto uwierzy i ochrzci się- będzie zbawiony”
(Mt  28,19; Mk 16, 15-16)
Wymagania:
Sakrament Chrztu Świętego  udzielany jest w terminie uzgodnionym z księdzem proboszczem. Katecheza dla rodziców i chrzestnych odbywa się w domach rodziców przed chrztem dziecka. Rodzice (a przynajmniej jedno z nich) zgłaszają się  do kancelarii parafialnej z  aktem urodzenia dziecka wydanym przez Urząd Stanu Cywilnego. Ojcem lub matką chrzestną musi być katolik (katoliczka), którzy przyjęli sakrament bierzmowania i jeżeli są małżeństwem- zawarli związek małżeński sakramentalny. Rodzice chrzestni są zobowiązani przedstawić zaświadczenie ze swojej parafii mówiące o tym, że są wierzący i praktykujący. Rodzice dziecka i chrzestni powinni skorzystać z sakramentu pojednania, aby w tak uroczystym dniu w pełni uczestniczyć we mszy świętej.


Komunia Święta

„Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki…
Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew ma życie wieczne…”

Dzieci z naszej parafii przystępują do Pierwszej Komunii Świętej w drugą niedzielę maja.
Przygotowania do tego sakramentu odbywają się w szkole i dodatkowo w drugim semestrze w kościele.
Dorośli parafianie mogą przyjąć Komunię Świętą na każdej mszy świętej pod warunkiem, że są w stanie Łaski Uświęcającej.
Osoby obłożnie chore mogą skorzystać z tego sakramentu podczas objazdu chorych, który odbywa się w pierwszą sobotę miesiąca od godz. 9.00.  Osoby te należy wcześniej zgłosić w zakrystii.


Małżeństwo

„Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela!”

Narzeczeni powinni się zgłosić w kancelarii parafialnej nad trzy miesiące przed planowanym ślubem i spokojnie podjąć bezpośrednie przygotowanie do tego Sakramentu.
Narzeczeni powinni przedstawić następujące dokumenty:
– metryka chrztu z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania, wydana nie wcześniej niż 3 miesiące przed zgłoszeniem się narzeczonego lub narzeczonej do duszpasterza
– świadectwo katechezy z ostatniej klasy szkoły zawodowej lub średniej
– dowód tożsamości
– ewentualne potwierdzenie udziału w kursie przedmałżeńskim.
– mile widziany stosowne ubranie
Jeśli narzeczeni pragną zawrzeć małżeństwo konkordatowe muszą dostarczyć trzy egzemplarze zaświadczenia sporządzonego przez Urząd Stanu Cywilnego właściwego dla miejsca zamieszkania jednego z kandydatów. Narzeczeni są zobowiązani do uczestnictwa w Dniu Skupienia, w naukach przedmałżeńskich i do wizyty w Poradni Życia Małżeńskiego. Nasza parafia korzysta w tym względzie z pomocy Parafii Św. Filipa i Jakuba w Żorach, Św.

 

Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego w Rudziczce katolicka parafia w dekanacie suszeckim, istniejąca od 1986 roku.

Msze święte:
niedzielne i świąteczne godz. 8.00, 10.30, 15.00

w wtorek o godz. 8.00
w pozostałe dni powszednie:godz. 18.00
W niedziele o godz. 14.30- nieszpory.

Spowiedź święta 30 min przed Mszą św.
 

 

tworzenie stron webon.pl