HISTORIA PARAFII

W 1982 roku poświęcono krzyż i plac budowy pod nowy dom katechetyczny. Teren pod zabudowę podarowała mieszkanka Rudziczki, pani Gertruda Grodoń. W trakcie prac pierwotny plan wybudowania tylko domu katechetycznego przerodził się w budowę kaplicy wraz z salkami katechetycznymi. Kamień węgielny pod budowę kościoła poświęcił ojciec św. Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Katowic. Kościół budowali mieszkańcy Suszca, Rudziczki oraz dwóch przysiółków- Dąbie i Lasoki. Dzięki ich ogromnemu wysiłkowi i zaangażowaniu kościół p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbe został wybudowany w rekordowym czasie półtora roku. 17 grudnia 1983 roku budowlę poświęcił biskup katowicki Herbert Bednorz.
Parafię w Rudziczce erygowano dekretem ks. Biskupa Damiana Zimonia w dniu 20.11.1986 roku. Wydzielono ją z Kleszczowa i Suszca. Choć kościół poświęcono w 1983 roku, nie miał on jeszcze stałego ołtarza. Dlatego 29 pażdziernika 2003 roku ponownie poświęcono świątynię wraz z ołtarzem, w którym złożono relikwie św. Seweryna Męczennika, a 12 zacheuszek, czyli wmurowanych w ściany tabliczek z krzyżami, namaszczono olejem krzyżma świętego. Zacheuszki oznaczają, że kościół zbudowany jest na fundamencie wiary dwunastu apostołów.
Inicjatorem budowy kościoła w Rudziczce i pierwszym proboszczem był ksiądz Józef Zuber. Dzięki jego staraniom i ofiarności parafian w kościele znajdują się organy, stacje drogi krzyżowej, dzwon, a przed budynkiem probostwa figura św. Maksymiliana Kolbe. Wybudowano również duży parking, a nieopodal kościoła marmurowy krzyż upamiętniający peregrynację kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w 1997 roku. Ogromnemu zaangażowaniu ówczesnego proboszcza, ks. Józefa Zubera zawdzięcza Rudziczka również powstanie cmentarza parafialnego.


Oto krótki rys historyczny samej budowy kościoła oraz ważniejszych świąt w parafii p.w. św. M.M. Kolbe w Rudziczce:

 • 04.12.1979- powstanie salki katechetycznej w domu p. Gertrudy Grodoń
 • 13.04.1981- ogólne zezwolenie wojewody na budowę domu katechetycznego
 • 16.10.1981- przewłaszczenie parceli p. Gertrudy Grodom na rzecz parafii p.w. św. Stanisława BM w Suszcu
 • 13.04.1982- poświęcenie krzyża i placu budowy przez ks. Proboszcza Józefa Zubera
 • 27.04.1982- zatwierdzenie projektu architektonicznego przez inż. A. Lisika i inż. P. Mireckiego oraz zezwolenie na rozpoczęcie budowy
 • 30.06.1982- ukończenie murów podziemia
 • 29.07.1982- uroczysta msza św. na płycie betonowej stropu podziemia z poświęceniem i wmurowaniem aktu erekcyjnego przez ks. proboszcza Józefa Zubera
 • 10.10.1982- kanonizacja w Rzymie Ojca Maksymiliana Marii Kolbe przez Ojca św. Jana Pawła II, uroczysta msza święta w surowych murach kościoła w Rudziczce
 • 19.11.1982- ukończenie zewnętrznej konstrukcji dachu i zabezpieczenie budynku na okres zimy oraz wykonanie przez parafian instalacji elektrycznej
 • 25.12.1982- pierwsza pasterka w Rudziczce
 • 03.04.1983- Wielkanoc- msza św. w nieotynkowanym kościele
 • 20.06.1983- poświęcenie kamienia węgielnego przez Ojca św. Jana Pawła II w Katowicach na Muchowcu
 • 07.1983- budowla Domu Bożego otrzymuje wygląd sakralny, wybudowano wnękę na dzwon z betonowym krzyżem, dodatkowe wejście i chór
 • 17.12.1983- poświęcenie kościoła p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbe przez bp. Katowickiego Herberta Bednorza oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej
 • 02.09.1984- poświęcenie sztandaru kobiet
 • 04.12.1984- poświęcenie sztandaru górników
 • 22.10.1985- poświęcenie probostwa przez ks. bp. Józefa Kurpasa
 • 23.08.1986- erygowanie tymczasowej parafii w Rudziczce
 • 20.11.1986- ostateczne ustanowienie parafii p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbe dekretem ks. Biskupa Damiana Zimonia, teren Rudziczki wyłączony z parafii Suszec, pierwszym proboszczem zostaje ks. Józef Zuber
 • 1988-89- wykonanie drogi krzyżowej
 • 30.09.1990- poświęcenie nowego cmentarza parafialnego w Rudziczce
 • 10.08.1991- poświęcenie dzwonu oraz sztandaru dzieci Maryi przez ks. bp. Gerarda Bernadzkiego
 • 08.12.1993- poświęcenie figury Matki Boskiej Fatimskiej
 • 11.1994-01.1995- budowa parkingu przykościelnego
 • 27.10.1994- poświęcenie obrazu Miłosierdzia Bożego
 • 08.06.1997- peregrynacja kopii obrazu z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej
 • 14.09.1997- poświęcenie marmurowego krzyża przy skrzyżowaniu ulic Napieralskiego i Szkolnej
 • 20.12.1997- poświęcenie organów
 • 13.05.2000- poświęcenie kapliczki Matki Boskiej Fatimskiej
 • 14.08.2001- poświęcenie pomnika św. M.M. Kolbego (pomnik znajduje się w ogrodzie przy parafii)
 • 07.03.2003- wizytacja parafialna ks. bp. Damiana Zimonia
 • 29.10.2003- ponowne poświęcenie świątyni i ołtarza z relikwiami św. Seweryna Męczennika.

Budowa kościoła prowadzona była w czasach bardzo trudnych pod względem politycznym
i ekonomicznym, dlatego docenić należy szczególny trud i zaangażowanie wszystkich parafian,
a zwłaszcza determinację w dążeniu do celu i ogromny wkład pracy pierwszego proboszcza, ks. Józefa Zubera.W maju 2003 roku w parafii odbyły się prymicje pierwszego księdza pochodzącego z Rudziczki, franciszkanina ojca Serafina Sputka. Niespełna miesiąc póżniej, 23 czerwca ks. proboszcz Józef Zuber obchodził jubileusz 40-lecia kapłaństwa, któremu ze względu na pogarszający się stan zdrowia skierowano do pomocy w dniu 3 września 2000 roku księdza wikarego Damiana Jarnota.

Nowym proboszczem mianowanym przez arcybiskupa katowickiego został z dniem 1 sierpnia 2004 roku ks. Jan Burek,
do tej pory proboszcz i wicedziekan w parafii Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Cielmicach koło Tych.
15 kwietnia 2006 roku ks. Jan Burek obchodził jubileusz 30-lecia posługi kapłańskiej.

Nowy proboszcz główny nacisk oprócz posługi duszpasterskiej położył na upiększenie wystroju Domu Bożego.
W latach 2004-2009 dzięki jego zabiegom, ofiarności parafian i sponsorów wykonano w kościele i na probostwie następujące prace:

 • remont płaskiej części dachu na kościele
 • położono marmurową posadzkę w prezbiterium
 • dokupiono krzesła dla ministrantów
 • zainstalowano nowe oświetlenie prezbiterium
 • zamontowano małą ambonkę
 • zamontowano nowy wzmacniacz
 • zamontowano alarm
 • wymieniono kamień w ołtarzu i w ambonie
 • zamontowano nową nastawę tabernakulum
 • podświetlono kościół z zewnątrz
 • wykonano w prezbiterium witraże
 • zainstalowano w kościele nowe oświetlenie
 • położono w prezbiterium gładzie gipsowe
 • pomalowano prezbiterium, kościół i salki katechetyczne
 • w prezbiterium położono mozaikę ze szkła weneckiego przedstawiającą patrona kościoła, św. M. M. Kolbego (projekt i wykonanie- artysta plastyk Maciej Krusz)
 • wykonano w prezbiterium zdobienia z czerwonego marmuru
 • zakupiono piec co i zmodernizowano sieć centralnego ogrzewania w kościele
 • na kościele zabudowano nowy krzyż podświetlony diodami LED
 • przed kościołem postawiono oświetlony kamień ozdobny z płynącą wodą symbolizujący słowa Pana Jezusa skierowane do św. Piotra: „Tyś jest skałą, a na tej skale zbuduję mój Kościół”, zaś płynąca woda jest symbolem życia i odnosi się do sakramentu Chrztu św. W kontekście krzyża znajdującego się powyżej kompozycja oznacza wypływające spod krzyża życie
 • wyremontowano i postawiono na cmentarzu krzyż dębowy
 • upiększono kościół obrazem św. Barbary ufundowanym przez górników naszej parafii ( autorka-artysta plastyk pani Kalwajtys )
 • zakupiono nowe komże dla ministrantów młodszych i białe alby dla ministrantów starszych
 • zakupiono nowy krzyż procesyjny
 • zmodernizowano system wentylacyjny w kościele
 • zmodernizowano oświetlenie w salkach katechetycznych i przed salkami
 • podświetlono dzwon
 • zamontowano nowe rury spustowe na kościele
 • wymieniono na plastikowe okna na I piętrze w budynku probostwa
 • zakupiono i zamontowano nowy piec co na probostwie
 • upiększono kościół tkaninami unikatowymi typu patchwork (o tytułach „Woda” oraz „Tańczące słońce” wykonanymi przez artystę plastyka p. Marię Blotko-Kiszka) jako tła dla chrzcielnicy i figury Matki Boskiej Fatimskiej
 • zabudowano nową chrzcielnicę z płynącą wodą, figurę przedstawiającą Ducha Świętego, a całość podświetlono.

Tak wiele, w tak krótkim czasie nie udałoby się osiągnąć, gdyby nie zrozumienie i poparcie udzielone przez parafian, przede wszystkim finansowe, dla działań księdza proboszcza . Na szczególne „Bóg zapłać” za sponsoring zasługują rodziny państwa:

 • Szymański- za ufundowanie witraży w prezbiterium oraz nastawy na tabernakulum
 • Kozyra- za ufundowanie oświetlenia w prezbiterium i w kościele
 • Osiński-za ufundowanie chrzcielnicy, figury Ducha Świętego, materiału artystycznego- tła dla chrzcielnicy oraz ozdobnego kamienia przed kościołem, o którym wspomniano powyżej.

15 listopada 2008 roku odbyła się wizytacja kanoniczna księdza arcybiskupa Damiana Zimonia. Dekret wizytacyjny opublikowano na stronie internetowej parafii.
W 2009 roku zmieniono główne oświetlenie w kościele, podświetlono stacje drogi krzyżowej oraz wykonano oświetlenie chóru. W tabernakulum, na tylnej ścianie umieszczono witraż.
Nowy witraż pojawił się także w oknie koło prezbiterium. Przed kościołem położono zaś nowy bruk.
Rok 2010 zaowocował nowym krzyżem wykonanym na wzór bizantyjski. Krzyż umieszczono nad ołtarzem.
Dzięki hojności poprzedniego proboszcza, księdza Józefa Zubera kościół wzbogacił się o nowy witraż, który zdobi okno koło ołtarza. Darczyńcy składają serdeczne „Bóg zapłać” wdzięczni parafianie. W przedsionku kościoła została zamontowana krata pozwalająca odgrodzić i zabezpieczyć kościół od wewnątrz- dzieło parafian. Dzięki nim kościół jest teraz bezpieczny i otwarty przez cały dzień.
Wierni mogą w każdej chwili nasz Dom Boży nawiedzić i pomodlić się.
Szczególnym dniem w życiu parafii stał się 28 sierpień 2010. W dniu tym bowiem w naszym kościele złożyła śluby wieczyste siostra Edyta Godziek ze Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety śluby wieczyste siostra Edyta Godziek ze Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety zajmującego się przede wszystkim działalnością charytatywno- apostolską.
Nigdy wcześniej parafia nie przeżywała takiego dnia, dlatego stał się on szczególnie uroczysty i świąteczny dla całej naszej wspólnoty. Siostrę Marię Edytę Godziek będziemy stale wspierać naszymi modlitwami.
W roku 2011 kościół został przyozdobiony płaskorzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego, którą umieszczono na ścianie przed ołtarzem. Płaskorzeźba nawiązuje do drogi krzyżowej i stanowi jej uzupełnienie.
Smutnym wydarzeniem w życiu parafii była śmierć jej założyciela, budowniczego kościoła i pierwszego proboszcza, księdza Józefa Zubera. Jego doczesne szczątki spoczęły na cmentarzu parafialnym w Rudziczce, a wdzięczni parafianie ufundowali mu nagrobek- pomnik. Projekt ten finansowo wsparł pan Henryk Kolarczyk wraz z małżonką oraz ks. K. Błotko, proboszcz parafii w Boguszowicach, gdzie zmarły spędził ostatnie lata swojego życia.
W uroczystościach pogrzebowych licznie uczestniczyli księża i biskupi, a przewodniczył im ks. arcybiskup Damian Zimoń.
W ostatnich miesiącach roku 2011 dzięki hojności parafian wymieniono część bruku okalającego świątynię, wymieniono okna
w piwnicach kościoła oraz na parterze budynku probostwa.
W roku 2012 wymienione zostały wszystkie okna w kościele. Koszt tej inwestycji wyniósł 46 tys. zł. Ciepło obecności Pana i ciepło powietrza wewnątrz kościoła ogrzewają wiernych w czasie wszystkich mszy świętych, nabożeństw i uroczystości.
Oprócz tego wykonano następujące prace:

 • na cmentarzu- zamontowano nowy krzyż oraz ogrodzenie cmentarza (bez bramy) po wcześniejszej rozbiórce starego płotu i pracach porządkowych;
 • w kościele- odnowiono figurę Jezusa Zmartwychwstałego, artystycznie pomalowano ścianę czołową nad prezbiterium, pomalowano także tylną ścianę w prezbiterium, naprawiono organy, wymieniono wszystkie okna w kościele i podziemiach kościoła (informacja wyżej), ocieplono strop oraz ścianę nad prezbiterium, zamontowano witrażowe klosze na lampy w nawie głównej;
 • na terenach okalających kościół- nowy wygląd otrzymała kapliczka Matki Bożej, wyburzono stare ogrodzenie i wykonano nowe pomiędzy posesją państwa Martaus a terenem przy kościele .

Ogrom tych inwestycji nie byłby możliwy do zrealizowania, gdyby nie wsparcie finansowe parafian, przede wszystkim rodziny pana Andrzeja Kozyry, zaangażowanie miejscowych organizacji, właścicieli firm budowlanych oraz wysiłek fizyczny licznych parafian.

W minionym roku została wybrana nowa Rada Parafialna na zasadach określonych przez arcybiskupa Wiktora Skworca, nowego duszpasterza Kościoła Katowickiego. Skład nowej rady znajduje się na naszej stronie parafialnej.
Pierwszy raz w historii parafii jej przedstawiciel wyjechał na misje. Jest to siostra Edyta (Anna ) Godziek z zakonu elżbietanek, która wyjechała do dalekiej Tanzanii. Wspieramy ją i jej trud naszymi nieustannymi modlitwami.

Z ofiar parafian złożonych w roku 2013 spłacono resztę należności za okna oraz odkładano pieniądze na zakup nowych drzwi do naszej świątyni. Drzwi te zostały zamontowane w roku 2014.

Oprócz nowych drzwi w roku 2014 w kościele wykonano następujące prace:

 • częściowa wymiana instalacji elektrycznej
 • ze szkła weneckiego mozaika obrazu „Jezu ufam Tobie”
 • malowanie wnętrza kościoła
 • nowa posadzka w przedsionkach kościoła
 • granitowe schody zewnętrzne
 • nowe kute poręcze przy schodach prowadzących do kościoła.

Na cmentarzu zamontowano i pomalowano nową bramę oraz częściowo obsadzono iglakami teren wzdłuż ogrodzenia.

W roku 2015 spłacono dług za wykonane wcześniej schody, poręcze i drzwi do kościoła. Oprócz tego ocieplono ściany zachodnią i południową powyżej dachu, a także zamontowano tam podbitkę.
Wielkim wyzwaniem finansowym dla parafii była konieczność dokonania zmiany geometrii i ocieplenie dachu na kościele oraz wykonanie nowego orynnowania. Prace te zostały wykonane i częściowo zapłacone.

W roku 2016:

 • spłacono dług za prace związane z remontem dachu
 • zakupiono organy
 • na drzwiach wejściowych do kościoła zamontowano płaskorzeźby symbolizujące czterech ewangelistów
 • ocieplono z zewnątrz styropianem całe prezbiterium oraz część północną budynku kościoła
 • ocieplono i otynkowano część południową kościoła wraz z dzwonnicą
 • wykonano nowy wystrój terenu wokół ozdobnego kamienia przed kościołem
 • w prezbiterium oraz w zachodniej części kościoła nad ławkami dla wiernych zamontowano nowe oświetlenie ledowe.

Wszystkim parafianom składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiarność i wszelkie prace przy kościele.

W roku 2017 wykonano następujące prace:

 • ukończono ocieplenie i otynkowanie kościoła oraz sfinansowano całość tych prac
 • w oknie od strony wschodniej zamontowano witraż
 • nad prezbiterium pojawiły się figury aniołów oraz odnowiona figura Jezusa Zmartwychwstałego
 • rzeżby te podświetlono nowymi reflektorami
 • na ołtarzu stanął nowy zabytkowy krzyż.

Wszystkim parafianom i darczyńcom dziękujemy za ofiarność i troskę o nasz wspólny Boży Dom.

Rok 2018 przniósł zmiany w parafii. Ksiądz proboszcz Jan Burek przeszedł na zasłużoną emeryturę i zamieszkał w parafii w pw. Św. Barbary w Rybniku Boguszowicach- Osiedle. Życzymy Mu zdrowia, obfitych Łask Bożych i zasłużonego wypoczynku. Za dotychczasową opiekę duszpasterską nad parafią, zaangażowanie w upiększanie naszego kościoła, empatię i wszelkie dobro, którym obdarzał bliżnich składamy serdeczne „Bóg zapłać”. Ksiądz Jan pozostanie na zawsze we wspomnieniach i modlitwach wdzięcznych parafian. 
W minionym roku staraniem księdza Jana Burka kościół wzbogacił się o dwa nowe witraże, które zamontowano od strony wschodniej. Tak więc kompletne witraże znajdują się we wszystkich oknach od strony wschodniej i północnej naszego Domu Bożego.

Nowym proboszczem został ks. Leonard Malorny.

Nowy proboszcz zadbał o zakup nowego gazowego pieca centralnego ogrzewania do kościoła i jego montaż. Zmodyfikował też częściowo oświetlenie nad ołtarzem i w nawie zachodniej.

Częściowy remont generalny przeprowadzono też na probostwie oraz zakupiono nowy piec co.

 

Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego w Rudziczce katolicka parafia w dekanacie suszeckim, istniejąca od 1986 roku.

Msze święte:
niedzielne i świąteczne godz. 8.00, 10.30, 15.00

w wtorek o godz. 8.00
w pozostałe dni powszednie:godz. 18.00
W niedziele o godz. 14.30- nieszpory.

Spowiedź święta 30 min przed Mszą św.
 

 

tworzenie stron webon.pl