•  
  •  
  •  
  •  

Dzień Seniora

w  parafii św. M.M. Kolbe w Rudziczce.

06.11.2021r.

 

         Dnia 6.11.2021 r. w naszej parafii odbyło się spotkanie  seniorów.

O godz. 10 spotkaliśmy się na Uroczystej Mszy św.  w intencji naszych seniorów i starszych wiekiem parafian. Mszę św. odprawił ks. Leonard Malorny,  w której dziękowaliśmy Pan u Bogu za wszystkie łaski dotychczas otrzymane. Na tej Mszy św. Ksiądz proboszcz  udzielił wszystkim zebranym sakramentu namaszczenia chorych.

         Po uroczystości wszyscy zostali zaproszeni na salę OSP  w Rudziczce, na której pan  Sołtys Wojciech Prządka wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich przygotowali poczęstunek. Na spotkanie zaproszono również władze Gminy. Pan Sołtys wraz z wice -  przewodniczącym Rady Gminy  Krzysztofem Majcherem wręczyli  kwiaty najstarszym seniorom naszej parafii.Tego  zaszczytu dostapiły panie  Helena Stęchły, Bronisłwa Krosny, Ilza Kornas ,  Gertruda  Szewczyk, Elfryda Michalik  Życzenia oraz  słowa wsparcia do seniorów skierowal również pastor z parafii ewangelickiej  w Żorach ks. Bartosz Cieślar.

         Całość uświetnili uczniowie naszej szkoły , którzy pod kierownictwem pani Małgorzaty Kania oraz Marioli Zyzańskiej przygotowali występ pt: „ Jak to dawniej było”. Do współnego śpiewu zaprosił gości pan Andzrzej Wyroba przygrywając na organach. Wszyscy świetnie się bawili serdecznie już dziś zapraszamy na przyszły rok.

tworzenie stron webon.pl