•  
  •  
  •  
  •  

Dzień Seniora

w  parafii św. M.M. Kolbe w Rudziczce.

06.11.2021r.

 

         Dnia 6.11.2021 r. w naszej parafii odbyło się spotkanie  seniorów.

O godz. 10 spotkaliśmy się na Uroczystej Mszy św.  w intencji naszych seniorów i starszych wiekiem parafian. Mszę św. odprawił ks. Leonard Malorny,  w której dziękowaliśmy Pan u Bogu za wszystkie łaski dotychczas otrzymane. Na tej Mszy św. Ksiądz proboszcz  udzielił wszystkim zebranym sakramentu namaszczenia chorych.

         Po uroczystości wszyscy zostali zaproszeni na salę OSP  w Rudziczce, na której pan  Sołtys Wojciech Prządka wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich przygotowali poczęstunek. Na spotkanie zaproszono również władze Gminy. Pan Sołtys wraz z wice -  przewodniczącym Rady Gminy  Krzysztofem Majcherem wręczyli  kwiaty najstarszym seniorom naszej parafii.Tego  zaszczytu dostapiły panie  Helena Stęchły, Bronisłwa Krosny, Ilza Kornas ,  Gertruda  Szewczyk, Elfryda Michalik  Życzenia oraz  słowa wsparcia do seniorów skierowal również pastor z parafii ewangelickiej  w Żorach ks. Bartosz Cieślar.

         Całość uświetnili uczniowie naszej szkoły , którzy pod kierownictwem pani Małgorzaty Kania oraz Marioli Zyzańskiej przygotowali występ pt: „ Jak to dawniej było”. Do współnego śpiewu zaprosił gości pan Andzrzej Wyroba przygrywając na organach. Wszyscy świetnie się bawili serdecznie już dziś zapraszamy na przyszły rok.

Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego w Rudziczce katolicka parafia w dekanacie suszeckim, istniejąca od 1986 roku. 

Msze święte:
niedzielne i świąteczne
o godz. 8.00, 10.30, 15.00
W niedziele o godz. 14.30- nieszpory
w wtorek o godz. 8.00
w pozostałe dni powszednie:
godz. 18.00

tworzenie stron webon.pl